Filosofie van de eenvoud Kindle ¿ Filosofie van

❰Read❯ ➲ Filosofie van de eenvoud Author Marius de Geus – Cutabovebarberagency.co.uk Het nieuwe boek van de Leidse politiek filosoof Marius de Geus 'Filosofie van de Eenvoud' is een voor een breed publiek en in een uiterst toegankelijke stijl geschreven werk waarin de vraag centraal sRead Filosofie van de eenvoud Author Marius de Geus Cutabovebarberagency.co.uk Het nieuwe boek van de Leidse politiek filosoof Marius de Geus 'Filosofie van de Eenvoud' is een voor een breed publiek en in een uiterst toegankelijke stijl geschreven werk waarin de vraag centraal s Het nieuwe boek van de Leidse politiek filosoof Marius de Geus 'Filosofie van de eenvoud' is een voor een breed publiek en in een uiterst toegankelijke stijl geschreven werk waarin de vraag centraal staat wat er gebeurt wanneer wij als burgers bewust kiezen voor vrijwillige vereenvoudiging en matiging Wat zijn de gevolgen wanneer wij ons weloverwogen houden aan bepaalde begrenzingen en vrijwillig Filosofie van PDF/EPUB or minder en anders gaan consumeren minder vliegreizen maken en onze levensstijl minder gehaast gestrest en vervuilend maken Leiden vereenvoudiging en matiging van onze levensstijl tot een verarming en verslechtering van het bestaan of juist tot een waardevolle verrijking van het levenHet boek is een zoektocht naar 'het juiste midden' tussen een levenswijze waarin alleen de meest noodzakelijke menselijke behoeften en verlangens worden bevredigd en een levensstijl waarin materialisme luxe en oneindige wensen en begeerten overheersen Gezocht wordt naar een verantwoorde keuze tussen een eenvoudig of een ingewikkeld bestaan Het betreft een kiezen tussen overdreven hard en veel werken of beschikken over meer vrije tijd tussen eigendommen 'hebben' of gewoon gelukkig 'zijn' het nastreven van materiële genoegens of kunnen genieten van de schoonheid van het menselijk samenleven culturele uitingen en de natuurDit onderzoek past in een veel langere politiek filosofische traditie die loopt van denkers als Aristoteles Epicurus Niccolò Machiavelli Denis Diderot Jean Jacues Rousseau Henry David Thoreau William Morris tot aan Mahatma Gandhi Hannah Arendt Ernst Schumacher Ivan Illich en Murray Bookchin Al deze filosofen wilden inzicht verwerven in de diepere hartstochten en motivaties van de mens en waren geïnteresseerd in de vraag hoe diezelfde mens een goed gelukkig en zinvol leven kan leidenDe schrijver vraagt zich in dit boek af wat vele hedendaagse burgers beweegt en of zij met hun hedendaagse levensstijlen in de buurt komen van het ideaal van het realiseren van een verantwoord en zingevend bestaan Vastgesteld wordt dat veel moderne westerse burgers gevangen zitten in de eindeloze tredmolen v.

An steeds langer en harder werken om meer goederen producten en diensten te kunnen aanschaffen Dit algemeen herkenbare maatschappelijke verschijnsel heeft overduidelijk negatieve conseuenties voor het algemene welbevinden en levensgeluk van diezelfde rusteloze en moeilijk tevreden te stellen burgers Een opvallend groot aantal tijdgenoten klaagt over het feit dat zij in hun moderne welvarende bestaan bijna nergens meer voldoende tijd voor hebben velen hebben het permanent druk en ervaren een ongezonde stress Zij dienen zich onophoudelijk in te spannen om te kunnen voldoen aan de hoge eisen die worden opgelegd door de werkomgeving en in een groeiend aantal gevallen ook door zichzelfDe hedendaagse werknemers hebben ook vaak forse ambities Zij wensen snel carrière te maken een hoger salaris te verdienen het werk moeiteloos te kunnen combineren met het gezin terwijl zij juist meer zorgtaken zoals voor hun ouders buitenshuis te vervullen krijgen Zij willen ook niet achterblijven met het aanschaffen van kleding een nieuwe auto een groter huis en elektronische gadgets Het is geen wonder dat velen van hen gezondheidsklachten ontwikkelen zoals burn out en depressieve gevoelensDeze obsessieve maatschappelijke en persoonlijke drang tot harder werken en de hoogconsumptieve levensstijlen van de moderne mens leiden niet alleen tot riskante gezondheidsproblemen maar ook tot negatieve conseuenties voor de toestand van milieu natuur en klimaat Bovendien is er sprake van ongunstige gevolgen voor de sociale leefomstandigheden van de bewoners van de minder bevoorrechte landen op het zuidelijk halfrond In veel van deze landen wordt de leefomgeving in toenemende mate aangetast en worden de gevolgen van klimaatverandering duidelijker merkbaar Tegelijk gaan de Westerse burgers met hun op consumptie gerichte levensstijlen onbekommerd door met het uitputten van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde en het uitstoten van klimaatgassenOp wereldwijde schaal wordt onze leefomgeving bedreigd door een combinatie van onwetendheid menselijke onverzadigbaarheid en hebzucht statusdrang overproductie overconsumptie berusting en een opvallend uitstelgedrag van burgers bedrijfsleven en politiek Dit is niet een overhaast getrokken conclusie van een radicaal ingestelde minderheid die diepgroen stemt maar van een groeiende groep hoog aangeschreven staande sociologen economen politicologen politieke filosofen en klimaatwetenschappers Het is de harde vaststelling va.

Filosofie van de eenvoud Kindle ¿ Filosofie van .

filosofie pdf eenvoud pdf Filosofie van pdf Filosofie van de eenvoud MOBIAn steeds langer en harder werken om meer goederen producten en diensten te kunnen aanschaffen Dit algemeen herkenbare maatschappelijke verschijnsel heeft overduidelijk negatieve conseuenties voor het algemene welbevinden en levensgeluk van diezelfde rusteloze en moeilijk tevreden te stellen burgers Een opvallend groot aantal tijdgenoten klaagt over het feit dat zij in hun moderne welvarende bestaan bijna nergens meer voldoende tijd voor hebben velen hebben het permanent druk en ervaren een ongezonde stress Zij dienen zich onophoudelijk in te spannen om te kunnen voldoen aan de hoge eisen die worden opgelegd door de werkomgeving en in een groeiend aantal gevallen ook door zichzelfDe hedendaagse werknemers hebben ook vaak forse ambities Zij wensen snel carrière te maken een hoger salaris te verdienen het werk moeiteloos te kunnen combineren met het gezin terwijl zij juist meer zorgtaken zoals voor hun ouders buitenshuis te vervullen krijgen Zij willen ook niet achterblijven met het aanschaffen van kleding een nieuwe auto een groter huis en elektronische gadgets Het is geen wonder dat velen van hen gezondheidsklachten ontwikkelen zoals burn out en depressieve gevoelensDeze obsessieve maatschappelijke en persoonlijke drang tot harder werken en de hoogconsumptieve levensstijlen van de moderne mens leiden niet alleen tot riskante gezondheidsproblemen maar ook tot negatieve conseuenties voor de toestand van milieu natuur en klimaat Bovendien is er sprake van ongunstige gevolgen voor de sociale leefomstandigheden van de bewoners van de minder bevoorrechte landen op het zuidelijk halfrond In veel van deze landen wordt de leefomgeving in toenemende mate aangetast en worden de gevolgen van klimaatverandering duidelijker merkbaar Tegelijk gaan de Westerse burgers met hun op consumptie gerichte levensstijlen onbekommerd door met het uitputten van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde en het uitstoten van klimaatgassenOp wereldwijde schaal wordt onze leefomgeving bedreigd door een combinatie van onwetendheid menselijke onverzadigbaarheid en hebzucht statusdrang overproductie overconsumptie berusting en een opvallend uitstelgedrag van burgers bedrijfsleven en politiek Dit is niet een overhaast getrokken conclusie van een radicaal ingestelde minderheid die diepgroen stemt maar van een groeiende groep hoog aangeschreven staande sociologen economen politicologen politieke filosofen en klimaatwetenschappers Het is de harde vaststelling va.

4 Comments on "Filosofie van de eenvoud Kindle ¿ Filosofie van "

 • Etienne23

  Filosofie van de eenvoud Kindle ¿ Filosofie van filosofie pdf, eenvoud pdf, Filosofie van pdf, Filosofie van de eenvoud MOBIGreat book for an introduction to a simpler happier life


 • Sabine

  Filosofie van de eenvoud Kindle ¿ Filosofie van filosofie pdf, eenvoud pdf, Filosofie van pdf, Filosofie van de eenvoud MOBIDe strekking van dit boek is dat wij ons een veel lager consumpieniveau moeten gaan aanmeten omdat we op dit tempo de aarde extreem uitputten en onomkeerbare klimaatveranderingen in werking zetten En dat zullen de kinderen van onze kinderen ons niet in dank afnemen En de rest van de wereld ook nietHier ben ik het helemaal mee eens maar dat was ik al Waar het boek me de ogen voor geopend heeft is dat wij als mensheid enigszins verslaafd zijn geraakt aan consumeren Producten die het nog hartstikke goed doen gooien we weg want er is een nieuwe versie op de markt We houden van fast fashion kleding hoeft niet lang mee te gaan maar het moet wel hip zijn We willen allemaal anders zijn dan de rest en proberen ons te onderscheiden door uiterlijke kenmerken als we dat allemaal doen zijn we daar in ieder geval niet onderscheidend in maar dat terzijde Maar dit consumptiegedrag gaat ten koste van


 • Haije Bergstra

  Filosofie van de eenvoud Kindle ¿ Filosofie van filosofie pdf, eenvoud pdf, Filosofie van pdf, Filosofie van de eenvoud MOBIDe Geus bespreekt actuele thema' s klimaatverandering consuminderen of voedselproductie De aandacht die hij geeft aan de persoonlijk input is interessant en toepasbaar De politieke en filosofische behandeling is soms zwak en zelfs utopisch Over het algemeen een goed boek zij het dat de informatie wel iets ingedikt kan worden Op het eind moest ik mij er door heen slepen


 • Bert

  Filosofie van de eenvoud Kindle ¿ Filosofie van filosofie pdf, eenvoud pdf, Filosofie van pdf, Filosofie van de eenvoud MOBILeuk boek veel verwijzingen naar verschillende filosofen Boodschap komt duidelijk over door het vrijwillig instellen van grenzen en beperkingen word je er zelf beter van en de maatschappij eveneens Naast de drie R's in de geneeskunde Reinheid Rust en RegelmaatNu ook de drie R's in de filosofie van de eenvoud Reduce Re use Recycle


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *