حفره‌ها eBook ç Paperback

➚ [KINDLE] ❄ حفره‌ها By گروس عبدالملکیان ➤ – Cutabovebarberagency.co.uk دره‌ها گلوله خورده‌اندجنگل گلوله خورده استخون همین حالا دارددر انارها جمع می‌شودمن امابر تپه‌ای نشسته‌ام[KINDLE] حفره‌ها By گروس عبدالملکیان Cutabovebarberagency.co.uk دره‌ها گلوله خورده‌اندجنگل گلوله خ?.

?رده استخون همین حالا دارددر انارها جمع می‌شودمن امابر تپه‌ای نشسته‌ام? دره‌ها گلوله خورده‌اندجنگل ?.

حفره‌ها eBook ç Paperback .

حفره‌ها free حفره‌ها Epub?رده استخون همین حالا دارددر انارها جمع می‌شودمن امابر تپه‌ای نشسته‌ام? دره‌ها گلوله خورده‌اندجنگل ?.

10 Comments on "حفره‌ها eBook ç Paperback "

 • رؤیا

  حفره‌ها eBook ç Paperback حفره‌ها free, حفره‌ها Epubگروس عبدالملکیان یکی از شاعران مورد علاقه ام هست که تکلیفم هنوز با او مشخص نیستبعضی از اشعارش را بی حد دوست دارم و بعضی دیگر از متوسط هم کمتر هستند واین کتاب نسبت به قبلی هایی که خوانده بودم در همان رده متوسط بودبارانی که روزهابالای شهر ایستاده بودعاقبت باریدتو بعد سال‌ها به خانه‌ام می‌آمدی تکلیف رنگ موهاتدر چشم‌هام روشن نبودتکلیف مهربانی، اندوه، خشمو چیزهای دیگری که در کمد آماده کرده بودمتکلیف شمع‌های روی میزروشن نبودمن و ت


 • Mohammad Javad

  حفره‌ها eBook ç Paperback حفره‌ها free, حفره‌ها Epubنجاتم داد


 • Mohammad Hanifeh

  حفره‌ها eBook ç Paperback حفره‌ها free, حفره‌ها Epubقبلاً دو کتاب «پذیرفتن» و «سطرها در تاریکی جا عوض می‌کنند» رو از گروس عبدالملکیان خونده بودم و کمابیش دوست‌شون داشتماما تقریباً با هیچ‌کدوم از شعرهای «حفره‌ها» نتونستم ارتباط برقرار کنمفقط یک شعرش بود که باعث شد به این کتاب یک ستاره بیش‌تر بد


 • Pouria Roshani

  حفره‌ها eBook ç Paperback حفره‌ها free, حفره‌ها Epubحفره ها مجموعه شعر گروس عبدالملکیان نشر چشمه چاپ چهاردهم 82 صفحه تاریخ اتمام کتاب دوشنبه 3


 • Marzieh Torabi

  حفره‌ها eBook ç Paperback حفره‌ها free, حفره‌ها Epubدلم نیامد بگویماین شعردر همان سطرهای اول گلوله خوردوگرنه تمام نمی‌شد


 • Ahmad Sharabiani

  حفره‌ها eBook ç Paperback حفره‌ها free, حفره‌ها Epubدلم نیامد بگویم، این شعر، در همان سطر های اول گلوله خورد، وگرنه تمام نمیشد


 • elham

  حفره‌ها eBook ç Paperback حفره‌ها free, حفره‌ها Epubمی خواستم بمانم ،رفتممی خواستم بروم ،ماندمنه رفتن مهم بود ونه ماندنمهممن بودمکه نبودم


 • ZaRi

  حفره‌ها eBook ç Paperback حفره‌ها free, حفره‌ها Epubحالا که رفته ای، بیابیا برویمبعد مرگت قدمی بزنیمماه را بیاوریمو پاهامان را تا ماهیان رودخانه دراز کنیمبعدموهایت را از روی لب هایت بزنم کناربعدموهایت را از روی لب هایت بزنم کناربعدموهایت را از روی


 • Saman

  حفره‌ها eBook ç Paperback حفره‌ها free, حفره‌ها Epubشعری خدای را شعری عاشقانه شعری ناممکن در این دیارـ ضیإ موحد می‌خواستم چیزی بنویسم درباره‌ی کتاب‌های چاپ اول این دی


 • مـحیا

  حفره‌ها eBook ç Paperback حفره‌ها free, حفره‌ها Epubضعیف تر از کارهای قبلیش بودولی چندتا شعر عالی داشت که جبران همه چیز رو میکرد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما چند نفردر کافه ای نشسته ایمبا موهای


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *